Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Palich Gabriella (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a  www.lamplighter.hu  weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.lamplighter.hu weboldalon keresztül történik. Megrendelő a honlapon a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a honlap használata során a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

Szolgáltató  és Jogtulajdonos adatai: 

  • Név: Palich Gabriella egyéni vállalkozó
  • Székhely és levelezési cím: 1042 Budapest, Szent István tér 18. 
  • Nyilvántartási szám: 30246287
  • Adószám: 65970478-1-41
  • Felnőttképzési szakértői nyilvántartási száma: FSZ/2021/000067
  • Felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: B/2020/001451
  • Telefonszáma: +36203303527
  • Email cím: info@lamplighter.hu

Általános szabályok

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, e Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

A honlapon található coachinggal, tanácsadással kapcsolatos információt, tippet és tanácsot a Felhasználó saját felelősségére próbálhatja ki, a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkoznak a Palich Gabriella (jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a szolgáltató által a Facebookról, vagy a honlapról jelentkező megrendelővel kötött szerződésre, igényekre, vitákra.

Megrendelő a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételével (a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

 

Változtatás joga és felelősség kizárása

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. 

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a www.lamplighter.hu, és a  www.lamplighter.hu domain alatt található anyagok bármilyen jellegű használatára. Ezen határozat alól kivételt képeznek bizonyos a holnapon elhelyezett, nem a honlap tulajdonosa által, vagy annak kérésére létrehozott szabadon felhasználható képi anyagok.

 

 A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

Tanácsadás 

A tanácsadás (felnőttképzés, szervezetfejlesztés, employee experience) szolgáltatás megrendelhető, emailen (info@lamplighter.hu vagy az info@lamplighter.hu ) keresztül, illetve a Szolgáltató Facebook oldalán (messenger üzenet,) https://www.facebook.com/lamplighter.hu vagy a Szolgáltató időpontfoglaló naptárján keresztül.

 

Coaching

A coaching szolgáltatás megrendelhető, emailen (info@lamplighter.hu) keresztül, illetve a Szolgáltató Facebook oldalán (messenger üzenet,) https://www.facebook.com/lamplighter.hu vagy a Szolgáltató időpontfoglaló naptárján  keresztül .

Az ICF (International Coaching Federation) általi fogalom-definícióval összhangban a coaching az ügyféllel való partneri együttműködés, olyan gondolatébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is. A coaching egyedi szolgáltatás, és elkülönül a terápiától. A coaching kifejezetten nem minősül az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 103. §-nak hatálya alá tartozó pszichoterápiás és/vagy klinikai szakpszichológiai tevékenységnek.  A Szolgáltató coaching tevékenysége támogató munka, és nem terápia. Ez a tevékenység nem helyettesíti, és nem is pótolja a pszichoterápiát.

 

Felnőttképzési tevékenység

A Szolgáltató a bejelentés köteles képzési szolgáltatásait felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (továbbiakban Fktv.) meghatározottak alapján végzi, felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001451.

Az aktuális képzési kínálatát és a hozzájuk tartozó árakat a Szolgáltató honlapján vagy a facebook oldalán tekinthető meg. 

A Szolgáltató aktuális kurzusaira jelentkezni info@lamplighter.hu email címre megküldött emaillel, vagy az aktuális Facebook eseménynél megjelölt módon lehet. 

A jelentkezési email megküldése után a Szolgáltató megküldi a jelentkezési lapot. Fontos, hogy a Szolgáltató jogszabályi kötelezettségei miatt a Megrendelő jelentkezését csak a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap visszaküldésével tudja fogadni. 

Az adatszolgáltatási kötelezettségei miatt jelentkezésnek legkésőbb a választott képzést megelőző második munkanapon éjfélig, vagy az aktuális eseménynél megjelölt időpontig kell beérkeznie, különben a jelentkezést a Szolgáltató nem tudja elfogadni. 

Jelentkezés után, a Megrendelő által megadott e- mail címre, a Szolgáltató részletes felnőttképzési tájékoztatót, valamint díjbekérőt küld. A tájékoztató az Fktv. szerint tartalmazza a felnőttképzési jogviszony létrejöttéhez szükséges információkat.

A képzésekre a hely biztosítása a képzés teljes díja vagy az első részlet átutalása után válik véglegessé.

A felnőttképzési programok személyes vagy online (teams, Google meets,) részvétellel valósulnak meg, a programok időtartama, óraszáma miatt hiányzás nem megengedett. 

Betegség vagy hiányzás esetén a képzés díja visszafizetésre kerül vagy a résztvevővel legyeztetve, a választott másik program díjából levonásra kerül. A hiányzást írásban (email) vagy telefonon kell jelezni a Szolgáltató felé, jelzés hiányában a képzés díját a Szolgáltatónak nem áll módjában visszafizetni.

Abban az esetben, ha a felnőttképzési program a Szolgáltató hibájából nem tud megvalósulni, akkor az a résztvevőkkel egyeztetett, későbbi időpontban pótlásra kerül. Amennyiben a későbbi időpont a résztvevők valamelyikének nem megfelelő, akkor a képzés díja egy másik program díjába beszámítható.

 A képzés teljesülését követően, a Megrendelő kérésére, a Szolgáltató a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki, amelyet a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (továbbiakban FAR) keresztül lehet letölteni.

 

Fizikai termékek megrendelése (e-book, papíralapú kiadvány…)

A szolgáltatás tárgyát képezi a honlapról elérhető áruk (a továbbiakban „termék” vagy „termékek”), amelyre a Szolgáltató megrendelést vesz fel. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés napjától számított 5 munkanapon belül leszállítja a megrendelő által megadott szállítási címre. Digitális termék esetében 48 órán belül megtörténik a termék elküldése.

Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékekkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. 

 

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Megrendelőnek. 

A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni. 

A Szolgáltató jogosult jelen szerződés egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. 

Jelen szerződés és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. 

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt a honlapján vagy facebook oldalán tájékoztatást nyújt. 

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Megrendelőknek biztosítson és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján vagy facebook oldalán felvilágosítást nyújtani

Árak/fizetési lehetőségek

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele az adott program adatlapján/jelentkezési vagy a Szolgáltató facebook oldalán történik. A módosítás a Szolgáltató által meghatározott időpontjától érvényes, ezt a Facebook oldalán teszi közzé. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

A Megrendelőnek nem jár pénzvisszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

A Megrendelő elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles Palich Gabriella egyéni vállalkozót azonnal elektronikusan írásban (info@lamplighter.hu )értesíteni.

Adatvédelem, tájékoztatás

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (kapcsolatfelvétel, adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített vevői adatokat nyilvántartsa. A megrendelőkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles tevékenység. A Szolgáltató a feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve a jogszabályok miatt felmerülő szükséges eseteket (pl. felnőttképzési adatszolgáltatás, könyvelés). A Szolgáltató kijelenti, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartja, és annak megfelelően a kapott adatokat kezeli és nyilvántartja.

A honlapon történő böngészéssel megszerzett információk – a külön Palich Gabriella, jogtulajdonos engedélye nélkül – csak magáncélra használhatóak. A honlap tartalma a jogtulajdonos szerzői és szellemi tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a honlap tartalma üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználása, hasznosítása, átvétele, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, átdolgozásához vagy egyéb felhasználása nem engedélyezett.

Panaszügyintézés

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. 

A Szolgáltató telefonon érkező panasz esetén hangrögzítést nem alkalmaz.

A Megrendelő panaszát írásban a info@lamplighter.hu email címre küldheti, melyet a Szolgáltató köteles a lehető leghamarabb kivizsgálni és írásban (elektronikus úton) válaszolni.

 

Biztonság

A weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat az oldalán tájékoztatja. 

 

 HATÁLYOS: 2021. szeptember 01.

Palich Gabriella